Ohje - WiseGolf: Jäsenyyden myyminen verkkokaupasta

Golfkenttien jäsenyyksiä voidaan myydä myös verkkokaupan kautta. Katso ohjeet, miten verkkokaupan tuotekorttiin asetetaan golfjäsenyyden kannalta oleelliset asetukset.

Huom. ​​​​​​​ Suosittelemme, että jäsenyyksiä myydään verkkokaupasta vain siinä tapauksessa, jos jäsenlaskutus toteutetaan osakeyhtiön kautta. Sopimusten muodostuminen vaatii omat paytrail-tunnukset ja valtaosalla golfyhteisöistä paytrail-tunnukset on aktivoitu vain osakeyhtiölle.

Ohje "jäsenyys"-tuotteen luomiseksi verkkokauppaan

1. Siirrytään järjestelmän hallintapuolelle ja valitaan
→ "Myynti"
→ "Tuotteet"
→ "Tuotteet"

Luodaan uusi tuotekortti verkkokauppaan klikkaamalla sivun yläreunasta
→ "Lisää tuote"

Huom. Jos haluat tehdä jäsenyyksiä eri suuruisilla jäsenmaksuilla, niin luo jokaisesta oma tuotekorttinsa (kopioi tuotekortti ja muuta siihen nimi, hinta ja muut tarvittavat tiedot). Esim. Jäsenyys aikuiset, Jäsenyys juniorit.​​​​​​​

Valitaan tuotehallinnan sivun oikeasta yläkulmasta "Lisää tuote".


2. Nimetään uusi tuote (esim. "Jäsenyys aikuiset") ja valitaan tuotteen tyypiksi alasvetovalikosta "Jäsenyys".

Klikataan
​​​​​​​→ "Lisää tuote"

Annetaan jäsenyystuotteelle nimi, valitaan tyypiksi "jäsenyys" ja klikataan "lisää tuote".


  3. Perustiedot

  ​​​​​​​Asetetaan tuotekortin näkyvyys perustiedot-kohdassa.

  • Valitaan onko tuotekortti näkyvissä verkkokaupassa (kohdassa "näkyvissä").
  • Valitaan näkyykö tuotekortti kotisivuilla verkkokaupan tuotteille tarkoitetussa elementissä (kohdassa "näytä kotisivulla")
  • Halutessaan tuotekortille voi asettaa julkaisupäivän sekä viimeisen voimassaolopäivän eli säädellä ajanjaksoa, jonka tuote on näkyvillä verkkokaupassa.

  Asetetaan tuotekortin näkyvyys perustiedot-kohdassa.


  4. Jäsenyyden asetukset

  • Valitaan jäsenyyden tyyppi alasvetovalikosta, esim. jatkuva.
  • Määritetään, kuinka pitkä on jäsenyyden sopimuskausi.
  • Mikäli jäsenyys asetetaan jatkuvaksi ja laskutetaan vuosittain, aseta laskutuksen aloitus seuraavan vuoden laskutuspäiväksi.

  5. Hintatiedot

  Asetetaan tuotekortille (eli jäsenyydelle) myyntihinta. Alviton myyntihinta muodostuu automaattisesti asetetun myyntihinnan ja veroluokan perusteella.
  ​​​​​​​Määrittele myös kirjanpitotili: jos myydään Oy:n kautta, kirjanpitotili on Oy:n taseessa velkatili, jonka voi nimetä tilikartassa esim. ry:n jäsenmaksut. Tili nollataan siirtämällä rahat ry:lle sovitun aikataulun mukaan ja kirjataan ry:ssä jäsenmaksut tilille.

  Asetetaan tuotekortille myyntihinta.


  6. Tuotekuvaus

  Kirjoitetaan tuotekuvaus, jossa voidaan kertoa esimerkiksi

  • Mitä jäsenyys tarkoittaa.
  • Kertoa jäseneduista.
  • Kauanko jäsenyys on voimassa.
  • Mainitse, että kyseessä on ry:n jäsenmaksu, jos myynti tapahtuu oy:n verkkokaupan kautta.


  Kirjoitetaan verkkokauppaan näkyville tuleva tuotekuvaus, jossa kerrotaan oleelliset asiat jäsenyydestä.

  7. Kategoriat

  Kun jäsenyys-tuotekortti on valmis ja asetettu (kohdan 3 mukaisesti) näkyväksi verkkokaupassa, lisätään se vielä verkkokauppassa haluttuun valikon/navigaation kohtaan kategorioiden avulla.

  Klikataan
  → "Lisää tuote kategoriaan"

  Rastitetaan se kategoria (valikon kohta), jossa tuotteen halutaan näkyvän verkkokaupassa.

  Jos haluttua kategoriaa ei ole vielä luotuna, luodaan se verkkokaupan kategoriahallinnassa (ks. kohta 8). Jäsenyyksille voidaan luoda esimerkiksi oma "Jäsenyydet"-otsikko verkkokauppaan ja lisätä kaikki jäsenyydet ostettaviksi täältä.

  Muistetaan tallentaa tuotekortti viimeistään tässä vaiheessa klikkaamalla "Tallenna".

  Lisätään tuotekortti haluttuun kategoriaan (eli haluttuun kohtaan verkkokaupan valikkoa / navigaatiota).


  8. Verkkokaupan kategorioiden hallinta

  Verkkokaupan navigaatiota hallitaan järjestelmän hallintapuolelta kohdasta

  → Myynti
  → Tuotteet
  → Kategoriat

  • Uusi kategoria lisätään "Lisää kategoria"-painikkeesta.
  • Kategorioiden näkyvyyttä hallitaan rivin lopussa olevalla rasti ruutuun -kohdalla.
  • Kategorioiden järjestystä voidaan muuttaa "raahaamalla" .

  Verkkokaupan valikkoon pääsee lisäämään otsikoita hallintapuolelta kohdasta Myynti → Tuotteet → Kategoriat


  7. Kuvat-välilehti

  Siirrytään Kuvat-välilehdelle ja Asetetaan tuotekortille kuva / kuvia.

  Kuva lisätään oikeasta yläkulmasta klikkaamalla "Lisää kuva" ja valitsemalla kuvatiedosto omalta koneelta .

  Lisätään tuotekortille kuva.


  8. Kulkuoikeudet-välilehti

  Kulkuoikeudet välilehdellä määritellään millaisia oikeuksia kyseisellä jäsenyydellä on.

  Klikkaamalla lisää uusi saa määriteltyä kulkuoikeuden laadun.

  Määritetään jäsenyydelle kulkuoikeudet.