WiseGolfin hyödyntäminen Kotojärvellä tähtää tehokkuuteen

Kotojärvellä yhden ja kaiken kattavan WiseGolf-järjestelmän ensisijainen tavoite on mahdollistaa henkilöstölle paremmat mahdollisuudet asiakaspalveluun. Hyvä puoli on kuitenkin myös se, että tarvittaessa hiljaisia aikoja, kuten syksyn sateisia iltoja, voidaan pyörittää niin sanottuna "kylmäasemana".

Tavoiteena on siis tehostaa henkilökunnan työskentelyä ja tätä kautta mahdollistaa parempi asiakaspalvelu nykyisin henkilöstö- ja tuntimäärin. Viestinnän, caddiepalveluiden ja taloushallinon toimiessa samassa järjestelmässä jää väliin useampia työvaiheita, josta seuraa yksinkertaisesti enemmän aikaa käytettäväksi muualle.

Suuri osa pelaajista itsenäisiä

Kylmäasema periaate tullee olemaan käytössä kaiken aikaa, myös henkilökunnan ollessa paikalla. Suuri osa pelaajista haluaa nykyisin hoitaa pelivaraukset, -maksut sekä ilmoittautumisen ja vahvistamisen itsenäisesti.

Pienellä tiimillä toimiminen helpottaa myös rekrytointitarpeita. Tarvittavan osaamisen löytäminen juuri oikeaan aikaan ja oikeiksi ajanjaksoiksi ei ole itsestään selvyys. Ja usealla eri järjestelmällä toimiessa myös työhön perehdyttäminen tuo omat haasteensa. Wise tuo apuja myös uusien henkilöiden kouluttamiseen.

Viisinumeroiset säästöt

"WiseGolf-järjestelmällä on helppoa toimia eri palvelupisteissä. Esimerkiksi Kotojärvellä klubin palveluita yhdistellään ja toimitaan tiiviissä yhteistyössä ravintolan kanssa. Oikeanlainen järjestelmä mahdollistaa toimimisen hyvin rinnakkain ja limittäin sekä mahdollistaa toiminnan toisenkin ”reviirillä” ja pienellä tiimillä. Vaikutukset säästöinä ovat taloudellisesti varmastikin viisinumeroiset kausitasolla, vaikka pienestä organisaatiosta puhutaankin", summaa Kotojärvi Golfin toimitusjohtaja Mika Asikainen.


WiseGolfin asiakasreferenssejä

Lue, mitä asiakkaamme sanovat meistä.

Lue lisää