Ohje - WiseGolf: Sarjakortit

WiseGolfin sarjakortteihin liittyvät ohjeet.

Sisällys:

1. Sarjakorttien saldot
2. Sarjakortin asetukset tuotekortilla
3. Sarjakortin asettaminen pelaajalle (sarjakortin ostaminen)

 • Verkkokauppa
 • Kassa
 • Tilaus + lasku

4. Sarjakortin käyttäminen

 • Sarjakortin käyttäminen itse
 • Toisen tekemä varaus
 • Sarjakortin käyttäminen kassalla

1. Sarjakorttien saldot

Sarjakorttien saldo määräytyy myytävän tuotteen asetusten perusteella. Sarjakortti voi sisältää esimerkiksi viisi, kymmenen tai 20 pelikierrosta kentällä.

Kokonaisten pelikierrosten lisäksi sarjakorttia voidaan käyttää myös niin, että 9 reiän varaus veloittaa sarjakortilta vain puolikkaan kierroksen. Tällöin sarjakortille merkitään alun perin kaksinkertainen määrä kierroksia (esim. 10 sijasta 20 kappaletta), jolloin 9 reiän varaus vähentää kortilta yhden kerran ja 18 reiän varaus kaksi kertaa.

Sarjakortteja varten WiseGolf tarvitsee jokaiselta kentältä seuraavat tiedot:

 • Sarjakorttien sisältämien pelikierrosten määrät
 • Miten sarjakortteja halutaan veloittaa (1 kpl / varaus vai reikämäärän mukaan: 9 reikää = 1 kpl ja 18 reikää 2 kpl)

Tiedot voi ilmoittaa sähköpostitukeemme: tuki@wisegolf.fi.


Sarjakorttiin oikeuttavan kulkuoikeuden taakse on määritelty sarjakortin asetukset.

"Sarjakortti"-tuotekortille tulee olla asetettuna tietyt asetukset, jotta sarjakortit toimivat oikein.


1. Tuotekorttihallintaan pääsee käsiksi järjestelmän hallintapuolelle valitsemalla:
"Myynti" → "Tuotteet" → "Tuotteet"

Luodaan uusi tuote (sarjakortti) valitsemalla "lisää uusi". Annetaan tuotekortille nimi ja asetetaan tyypiksi "jäsenyys".

Mikäli uutta tuotekorttia ei tarvitse luoda, voidaan tarvittaessa muokata olemassa olevaa tuotekorttia.

Tuotehallinnassa "sarjakortti"-tuotekorttien tyyppinä tulee olla "jäsenyys".


2. Sarjakortin asetukset tuotekortilla:

 • Tuotekortin tyyppi: "Jäsenyys"

Jäsenyyden asetukset -kohdassa:

 • Jäsenyyden tyyppi: "Määrällinen määrä"
 • Käytettävät määrät: Sarjakortin sisältämien pelikierrosten määrä.
 • Käytettävä viimeistään: Sarjakortin voimassaoloaika

Tuotekorttihallinnassa tulee sarjakortti-tuotteelta löytyä seuraavat asetukset.


3. Asetetaan kulkuoikeus "kulkuoikeus"-välilehdellä valitsemalla alasvetovalikosta "sarjakortti" tai muu vastaava nimike.

Tarvittaessa uusia kulkuoikeus-kategorioita voi luoda "lisää uusi" -painikkeen avulla.

Tuotekorttihallinnassa tulee tuotekortille asettaa myös kulkuoikeus.


Sarjakorttiin liittyvä kulkuoikeus voidaan liittää / asettaa pelaajalle useita eri kanavia pitkin (verkkokauppaostos, kassa, tilaus + lasku). Kaikissa näissä tapauksissa on oleellista, että järjestelmän tuotehallintaan on lisätty "sarjakortti"-tuotekorteille oikeat asetukset. Jokainen myyntikanava hyödyntää samaa tuotehallintaa ja sinne luotua "sarjakortti"-tuotekorttia.


Verkkokauppa

 • Pelaaja voi ostaa sarjakortin kentän verkkokaupasta.
 • Sarjakortti on käytettävissä välittömästi ostamisen jälkeen tehtävissä ajanvarauksissa.

Kassa

Sarjakortin voi ostaa myös kassalta.

 • Valitaan kassasta myytävä "sarjakortti"-tuote (klikataan tuotepainiketta, jolloin se siirtyy ostoskoriin / tilattavaksi).
 • Sarjakortteja myytäessä tulee kassasta valita myös henkilö, jolle sarjakorttia ollaan lisäämässä. Kassasovellus on suorassa yhteydessä järjestelmän CRM:ään ja asiakkaan tiedot on nousevat suoraan kassatilaukselle. Huom. Mikäli henkilöä ei ole valittu tilaukselle, sen tekeminen ei onnistu.
 • Mikäli sarjakorttia ostavan henkilön tiedot puuttuvat CRM:stä, tulee ne ensin lisätä sinne.

Tilaus + lasku

Jos asiakas haluaa sarjakortista laskun, on sarjakortti mahdollista myydä myös tilauksien kautta.

Tilauksia pääsee luomaan järjestelmän hallintapuolella

"Myynti" → "Tilaukset" → "Tilaukset"

→ "Uusi tilaus"

→ Valitaan tilaukselle tuote ja henkilö CRM:stä

→ Tallennetaan tilaus

Sivun vasemmasta alareunasta "lisää"-painikkeen takaa pääsee muodostamaan tilauksesta laskun.Kun uusi tilaus on lisätty järjestelmään, pääsee laskun muodostamaan sivun vasemman alareunan "lisää"-painikkeen takaa.


Sarjakortin käyttäminen itse

Kun sarjakortin omistaja tekee itse ajanvarauksen, hänelle tulee ajanvarausnäkymään valinta käyttääkö sarjakorttia vai ei.

Ajanvarauksen yhteydessä voi valita maksaako varauksen sarjakortilla vai ei.


Toisen tekemä varaus

Sarjakortin käyttäjältä vähenee kerrat automaattisesti, kun caddiemaster tai toinen pelaaja tekee hänelle varauksen.


Sarjakortin käyttäminen kassalla

Sarjakorttia voi käsitellä kassalla myös manuaalisesti esim. silloin jos sarjakortin omistaja haluaa, että hänen sarjakorttia veloitetaan myös hänen vieraidensa osalta. Sarjakorttien manuaalinen käyttö muodostaa Wisen tietokantaan lokin, josta voi tarvittaessa seurata manuaalisesti tehtyjä muutoksia. Loki on saatavissa WiseGolfilta pyydettäessä.

1. Siirrytään järjestelmän hallintapuolelle ja valitaan

→ "CRM" → "Kontaktit" → "Henkilöt"

2. Etsitään haluttu henkilö järjestelmästä ja klikataan henkilökortti auki nimestä.

3. Siirrytään "kulkuoikeudet"-välilehdelle ja klikataan sieltä auki "sarjakortti".

CRM:n henkilökortin "kulkuoikeudet"-välilehdeltä pääsee hallitsemaan sarjakortteja manuaalisesti.

4. Vähennetään tarvittava määrä käyttökertoja sarjakortilta kohdassa "käytettävät määrät" (eli kirjoitetaan kenttään sarjakorttille jäljelle jäävä käyttömäärä) ja klikataan "tallenna".


Vähennetään sarjakortin käyttömäärät "käytettävät määrät" -kohdasta ja klikataan lopuksi "tallenna".