WisePlatform - Ideologia golftoimintaan

WisePlatformissa CRM-ohjatut markkinoinnin, myynnin ja taloushallinnon työkalut muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka tarkoitus on tehostaa yrityksen toimintaa. Juuri tämä tekee WisePlatformin arkkitehtuurista sekä käytettävyydestä ainutlaatuisen ja uniikin.

Markkinointiviestintä
CRM-ohjatulla markkinointiviestinnällä (kotisivut, some ja uutiskirjeet) sisältöjä luodaan ja jaetaan. Lisäksi löytyy työkalut tapahtumajärjestämiseen (WiseEvent), tiedonkeräykseen (WiseSurvey) – eli osallistuttaminen kyselyillä, kilpailuilla/arvonnoilla ja lomakkeilla sekä WiseAd kotisivujen mainonnan hallintaan. Näiden työkalujen tehtävä on luoda kiinnostusta ja kysyntää yhtiön tuotteisiin tai palveluihin. Kaikki nämä toiminnallisuudet keräävät yhdenmukaisen analytiikan asiakaspotentiaalin kiinnostuksesta.

Myynti
Kaikkia myynnin kanavia ohjaa tuote- ja varastohallinta (WisePDM). Myynnin kanavia ovat sopimus/tilausmyynti (WiseDeal), verkkokauppamyynti (WiseEcommerce), ajan ja paikan varaaminen (WiseReserve) ja kassamyynti (WisePOS).

Sopimukset ja tilaukset
Pitkäkestoiset sopimukset (jäsenyydet ja yrityssopimukset) ja kertaluonteiset tilaukset voidaan hyväksyttää vahvalla mobiili/pankki vahvisteella (WiseSign), minkä jälkeen niiden laskutus automatisoidaan kerralla tai erissä maksettaviksi. Laskutuksen maksumuistutukset hoituvat automaattisesti annettujen asiakaskohtaisten asetusten mukaan. Laskutusdata siirtyy automaattisesti tuotehallinnossa osoitetuille kirjanpitotileille, myös kirjaus pois myyntisaamisista tapahtuu automaattisesti järjestelmän pankkiyhteyden avulla.

Verkkokauppa
Verkkokauppa toimii tilauksen tavoin poiketen siten, että maksu tapahtuu oston yhteydessä. Verkkokaupassa voi olla myös useampia myyjiä, jolloin maksut ohjataan esim. Paytrailin avulla kumppanin tilille kokonaan tai osittain (esimerkiksi komissio vähennettynä).

Ajan ja paikan varaaminen ja myynti
​​​​​​​Ajan ja paikan varaukset (pelioikeudet ja greenfeet) toimivat järjestelmässä CRM-ohjatusti - CRM määrittää, sisältyykö varausoikeus asiakkuuteen vai vaaditaanko verkkokaupassa maksu. Lisäksi CRM ohjaa varauksen pohjalta mahdollisia kulkuoikeuksia ovista, porteista, tms.

Kassasovellus
Kassasovellus (WisePOS) on tabletissa ja läppärissä toimiva kassajärjestelmä. Eri toimipisteille räätälöidään tuotehallinnon avulla omat kassapöydät. Data siirtyy automaattisesti kirjanpitoon omille tileilleen.

Taloushallinnon työkalut (WiseEconomy)
Taloushallinnon työkalut sisältävät myyntilaskut (WiseInvoice), ostolaskut (WiseBill), ja palkkalaskut (WisePay). Nämä työkalut toimivat keskenään samankaltaisesti. Myynti- ja ostolaskuthan ovat samaa asiaa - riippuu vain katsotaanko asiaa myyjän vai ostajan näkökulmasta. Molemmissa prosessit on pitkälle automatisoitu ja tehostettu, jotta taloushallinto on kaikille helppoa ja reaaliaikaista. Palkkalaskujen prosessit ovat samat kuin ostolaskuissa, sisältäen tarkastamisen ja hyväksymisen.

Käteis- ja pankkikorttiostoja varten on kuittisovellus (WiseNote), johon kuvataan sovelluksen kautta oston käyttötarkoitus ja lähetetään järjestelmään. Kuitin tiliöinti on taloushallinnon työtä.

Analytiikka
Kaikilla työkaluilla on yhdenvertainen analytiikka, jotka yhdessä muodostavat loogisen kokonaiskuvan.