WiseGolf - Tiedolla johtamisen tulevaisuus

Kaikki samassa järjestelmässä -ideologia mahdollistaa tietojen ajantasaisen keräämisen ja yhdistämisen. Dataa voidaan helposti jatkojalostaa ja hyödyntää esimerkiksi markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämisen tarpeisiin

Ajantasaista analytiikkaa päivittäisistä toiminnoista

Kaikkiin WisePlatformin työkaluihin liittyy oleellisesti myös datan kerääminen ja raportointi. Järjestelmän keskiössä toimii CRM, joka kerää kaiken asiakkuuteen liittyvän datan yhteen paikkaan: esimerkiksi sähköpostit, tapaamiset, puhelut, muistiinpanot, tilaukset, sopimukset, laskut, ajanvaraukset ja tapahtumailmoittautumiset ovat helposti nähtävillä koska kaikki datan lähteet ovat aidosti samassa järjestelmässä

Järjestelmän keräämästä datasta voidaan rakentaa erilaisia raporttinäkymiä. Tällä hetkellä järjestelmästä löytyy kattavat raportoinnit mm. taloushallintoon, myyntiin ja markkinointiviestintään. Myös golfin pelaamiseen liittyviä raportteja on rakennettu ja rakennetaan koko ajan lisää. Golfraportit pitävät sisällään dataa esimerkiksi eri pelioikeuksista, pelioikeuspelaajien kierrosmääristä, vieraspelaajien kierroksista ja eri greenfeetuotteiden myynnistä, aktiivisimmista pelaajista sekä eniten varauksia peruneista.


Datasta automaatioiden maailmaan

WisePlatformin työkalut mahdollistavat jo nyt lukuisia automaatioita. Esimerkiksi jäsenyyden ostavalle henkilölle muodostuu automaattisesti jäsenen varausoikeudet, rooli jolla hän pääsee lukemaan jäsenille suunnattua intranet -materiaalia sekä sopimus, jonka perusteella hänelle lähtee automaattisesti lasku seuraavana vuonna.

Asiakkaalle voidaan oston myötä automatisoida myös tagi, jolla hänet ohjataan automaattisesti tietylle postituslisalle. Tageilla voidaa lisäksi seurata järjestelmässä eri asiakasryhmiä ja esimerkiksi tiettyjen tuotteiden ostaneiden määrää.

Järjestelmästä löytyy kattava hakutyökalu, jolla kertyneestä datasta voidaan hakea hyvinkin tarkaan erilaisia kohderyhmiä. Esimerkkinä tällaisesta hausta voisi olla:

"kaikki henkilöt, joilla on aktiivinen eBirdie ja joiden kotikunta on Pori, mutta seura on jokin muu kuin Porin Golfkerho, eikä henkilöllä ole järjestelmässä pelioikeutta"

Tällaisella haulla voidaan siis etsiä esimerkiksi pelaamassa tai klubin tapahtumissa vieraspelaajana käyneet asiakkaat, jotka ovat pontetiaalisia jäseniä ja pelioikeuden haltijoita!

Tulevaisuudessa tagien ja asiakashistorian pohjalta voidaan tehdä entistä enemmän automaatioita. Markkinoinnissa voidaan luodaa sääntöjä, joiden täyttyessä tietty viesti lähtee matkaan. Esimerkiksi kolmannen greenfeen jälkeen asiakkaalle lähetetään automaattisesti tarjous sarjakortin hankkimisesta.


Toimialakohtaista kehitystä kohti tiedolla johtamisen tulevaisuutta

Lähestulkoon kaikenkattavan järjestelmäkokonaisuuden keräämä datamäärä on valtava. Raportoinnissa on kyse datan jatkojalostamisesta sekä tiedon esittämisestä helposti luettavassa muodossa.

WiseGolfin kuukausittain kokoontuva kehitysryhmä ideoi ja arvio jatkuvasti uusia kehityksiä ja niiden joukossa on luonnollisesti myös kattavampien raporttien kehittäminen.

Tällaisia kehityslistalla olevia raportteja ovat esimerkiksi talousdatan yhdistäminen golfin pelaamiseen liittyvään kierrosdataan ja kentän käyttöasteeseen.

Voidaan siis todeta, että Wise tarjoaa rajattomat mahdollisuudet myös raportoinnille, joten järjestelmä on todellakin tiedolla johtamisen tulevaisuutta.