WiseGolf - Käyttöönotto

WisePlatform on räätälöity, asiakkaan valitsemilla toiminnollisuuksilla avattu kokonaisuus. Wisen käyttöönotto on helppoa. Järjestelmä saadaan avattua tarpeiden mukaan muutaman työpäivän aikana.

WisePlatformin käyttöönotto

Järjestelmän avaaminen tapahtuu WiseNetworkin organisaation toimesta avaimet käteen -ratkaisuna. Toteutus tehdään asiakkaan kanssa käydyn keskustelun pohjalta asiakkaan toivoman aikataulun ja ohjeiden mukaan.

Järjestelmän avaaminen kestää asiakkaan toiminnan laajuudesta riippuen muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.

WiseCMS

Kotisivujen graafinen ilme, rakenne ja asiakkaan valitsemat toiminnallisuudet
Käymme asiakkaan kanssa neuvottelun, jonka pohjalta luomme ehdotuksen kotisivujen graafisesta ilmeestä ja rakenteesta. Asiakkaan hyväksymä ilme ja rakenteet sekä asiakkaan valitsemat toiminnallisuudet aktivoidaan WisePlatformiin. Tämän jälkeen järjestelmä on valmiina käyttöönoton aloittamiseksi.

Aineistojen siirto ja asetukset asiakkaan järjestelmään

Kotisivuaineistojen siirto voidaan suorittaa tietoteknisenä ajona tai käsityönä. Asiakkaall on pääsy järjestelmään siirron ajan ja hän voi halutessaan osallistua aineiston siirtoon ja muokkaamiseen. Aineistojen siirron jälkeen käydään keskustelu asiakkaan kanssa ja arvioidaan tarve aineiston moderoinnista.

Asiakkaan tehtävät: kotisivujen ilmeen ja rakenteiden hyväksyminen.

WiseCRM - asiakkuudenhallinta

Tagikartan luonti

Tagit ovat avainsanoja, joilla järjestelmässä voidaan jaotella eri henkilö- ja yritysryhmiä esim. henkilökunta, hallitus, asiakkaat, yhteistyökumppanit, potentiaaliset asiakkaat. Tagikartan tarkoitus on määrittää suuntaviivat sille, millaisia tageja käytetään. Hyvin suunniteltu tagikartta tehostaa toimintaa merkittävästi.

Kontaktien jaottelu tagien avulla. (Täsmennetään koulutuksessa)

Asiakkaan toimittamat kontaktilistat käydään läpi ja lisätään asiakasryhmille tageja esimerkiksi aikaisemmissa järjestelmissä olleiden postituslistojen perusteella. Jäsenrekisteri saadaan ennen siirto "putsattua" ja järjestettyä selkeäksi kokonaisuudeksi.

Tietokantojen siirto järjestelmään (yritykset ja henkilöt)

Kun kontaktilistat on järjestetty asiakkaan toivomalla tavalla, ne viedään järjestelmään tietoteknisenä ajona.

Roolihallinnan toteutus (kuka saa lukea/tehdä)

Roolihallinnan avulla voidaan luoda useita erilaisia käyttäjärooleja. Roolit määrittävät, mitä kyseinen henkilö saa lukea ja muokata järjestelmän sisällä. Eritasoisia lukuoikeuksia voidaan jakaa esimerkiksi hallitukselle ja yhteistyökumppaneille. Henkilökunnalle määritetään lisäksi käyttöoikeudet, jotka mahdollistavat järjestelmän käytön. Erilaisia rooleja voi olla esimerkiksi pääkäyttäjille ja harjoittelijoille.

Asiakkaan tehtävät: tietokantojen toimitus esim. Excel-tiedostoina.

WiseMarketing - markkinoinnin työkalut

WiseMail-uutiskirjeet
Kotisivujen graafisen suunnittelun yhteydessä luomme ehdotuksen myös uutiskirjepohjista. Asiakkaan hyväksymä ilme tallennetaan järjestelmästä lähtevien sähköpostien pohjaksi.

Asiakkaan toimittamien kontaktilistojen pohjalta rakennamme valmiiksi postituslistat eri asiakasryhmille: uutiskirjeen vastaanottajat, asiakkaskirjeet, sisäinen viestintä

Järjestelmään tallennetaan lähettäjäosoitteet ja sähköpostimarkkinoinnin asetukset. Tämän jälkeen järjestelmä on valmis lähettämään uutiskirjeitä.

WiseSurvey-lomaketyökalu
Järjestelmään toteutetaan valmiiksi kotisivuilta löytyvät lomakkeet kuten "liity jäseneksi" ja "ota yhteyttä". Myös automatisoidut palautelomakkeet ja muut kyselyt luodaan järjestelmään valmiiksi asiakkaan toiveiden mukaan.

Lomakkeet voidaan nostaa kotisivuille tai ne voidaan automatisoida lähteväksi tapahtumiin osallistujille heti tapahtuman jälkeen.

​​​​​​​WiseEvent-tapahtumahallinta
Asiakkaan ilmoittamat, jo tiedossa olevat tapahtumat luodaan valmiiksi järjestelmään. Tapahtumat voidaan listata kotisivuille automaattisesti päivittyvään tapahtumakalenteriin. Tapahtumiin voi ilmoittautua kotisivuilla tai niihin voidaan kutsua kutsutyökalun avulla ( esim. hallituksen kokoukset)

Asiakkaan tehtävät: uutiskirjepohjien hyväksyntä, postituslistasuunnitelman hyväksyntä, lähettäjäosoitteiden toimittaminen, tulevien tapahtumien tietojen toimittaminen

WiseSales -myynninjärjestelmät

WisePDM tuote- ja varastohallinta
Kaikki asiakkaan laskuttamat tuotteet ja palvelut luodaan valmiiksi järjestelmään. Tuotteista voidaan rakentaa myös tuotepaketteja, jotka sisältävät useita tuotteita. (tuotteilla voi olla erilaisia alv -kantoja). Tuotteet tiliöidään valmiiksi, jotta myynnin tapahtuessa data menee automaattisesti kirjanpitoon.

WiseEcommerce -verkkokaupan avaus
Asiakkaan myydessä tuotteita verkossa, avataan käyttöön WiseEcommerce -verkkokaupparatkaisu. Kotisivujen tavoin teemme asiakkaalle ehdotuksen verkkokaupan ilmeestä. Kun ilme on hyväksytty, tuotehallinnasta aktivoidaan verkkokauppatuotteet näkyviin. Kauppaan avataan maksunvälittäjä- ja logistiikkayhteydet.

Asiakkaan tehtävät: tuotehallintaan siirrettävien tuoteluetteloiden toimitus, verkkokaupan ilmeen hyväksyntä

WiseEconomy-taloushallinto

Taloushallinnon käyttöönotto alkaa tilikartan siirtämisestä järjestelmään. Tilikartta voi sisältää myös kustannuspaikkoja. Tämän jälkeen järjestelmään tallennetaan myynti- ja ostolaskujen asetukset sekä avataan maksukanava ja mahdolliset muut rajapinnat. Taloushallintoon aktivoidaan myös asiakaskohtainen palkkajärjestelmä.

Asiakkaan tehtävät: Tilikartan toimittaminen, ostolaskun tarkastajien ja hyväksyjien nimeäminen, pankkiyhteysvaltuutuksen tekeminen oman pankin kanssa.

Koulutus

Koulutus tapahtuu asiakkaan tiloissa (Wise 2 hlöä)

Tämän jälkeen puhelin-, chat-, sähköposti- ja skype-koulutuksena tarpeen mukaan.
Käyttöönoton ja koulutuksen kustannukset muodostuvat asiakkaan toiminnan ja Wise-järjestelmän käyttöönoton laajuudesta.

Laajasta kokonaisuudesta huolimatta saamme jatkuvasti hyvää asiakaspalautetta siitä, että järjestelmän eri toiminnallisuudet on helppo oppia ja ohjelmisto on käyttäjäystävällisesti suunniteltu.

"Wisenetworkin palvelu on helppokäyttöinen. Itse olen oppinut lähes kaikki toiminnot kerrasta"

Jaakko Ruusunen, HC Ässät Pori Oy
Yhteyspäällikkö

Miikka Timoska

044 311 8803

miikka.timoska@wisenetwork.fi

Käyttäjätuki

Eetu Markkula

eetu.markkula@wisenetwork.fi

Luova johtaja / AD

Santeri Kyrövaara

040 961 3078

santeri.kyrovaara@wisenetwork.fi

Opasvideot


WiseMail - Uutiskirjetyökalun käyttö

Tutustu alla olevasta videosta WiseMail -uutiskirjetyökalun käyttöön.

Lue lisää