Ostolaskut järjestelmässä (WiseBill)

Ostolaskujen vastaanotto ja maksatus on WiseGolfilla helppoa ja reaaliaikaista.

Ostolaskujen vastaanotto ja tiliöinti

Järjestelmä noutaa ostolaskut verkkolaskuina tai Maventan skannauspalvelun kautta. Saapuneet laskut joko saavat ennalta-asetetut tiliöinnit tai järjestelmä ehdottaa samaa tiliöintiä kuin vastaavan toimittajan edelliseen laskuun. Tiliöinnin jälkeen lasku lähtee tarkastukseen oston tehneelle henkilölle.

Tiliöinnin mukaan ostolaskut siirtyvät oikeille kirjanpitotileille automaattisesti.

Tarkastus ja hyväksyntä

Tarkastajat ja hyväksyjät määritetään järjestelmään, jotta voidaan varmistua laskun olevan toimituksen mukainen. Järjestelmä lähettää sähköpostitse muistutuksen käydä tarkastamassa/hyväksymässä lasku.

Maksatus

Hyväksytty lasku asetetaan maksatukseen laskun maksajan tunnistautumisen jälkeen. Tunnistautumisella varmistetaan maksajan henkilöllisyys ja varmistutaan tietoturvallisesta maksamisesta. Pankkiyhteyden avulla järjestelmä lähettää maksun oikeana päivänä.

Analytiikka

WiseGolfin analytiikka mahdollistaa ostolaskujenkin suhteen yhden silmäyksen näkymän tai erittäin tarkan raportoinnin.