Miksi WiseGolf?

WiseGolf on toiminnanohjausjärjestelmä, jonka tarjoaa kaikki golfklubin tarvitsemat työkalut samassa järjestelmässä - tuloksena nopeampaa ja helpompaa työntekoa, ajan ja rahan säästöä sekä ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi.

Kotisivut, hallinnon, markkinoinnin, myynnin, ajanvarauksen, työajanseurannan, kulunvalvonnan ja taloushallinnon työkalut - kaikki suunniteltu toimimaan samassa CRM-järjestelmässä, samoilla logiikoilla ja samoilla käyttäjätunnuksilla.

Yli 30 kentällä WiseGolf nyt käytössä

Viime kaudella 3 klubia käytti WiseGolfia pilottimielessä, kehitysryhmä kokoontui aktiivisesti koko talvikauden ja kehitystyötä on tehty joka päivä. Tälle kaudelle klubien määrä kymmenkertaistui ja nyt on meneillään monen ensimmäinen kausi WiseGolfilla.

Matkalla on ollut myös haasteita ja niistä suuri osa on tietenkin ilmennyt vasta, kun nyt kymmenet tuhannet pelaajat ovat avanneet kautensa. Olimme varautuneet haasteisiin resursoimalla tukea, palvelupäälliköitämme sekä tietenkin koodareita - tämän tuloksena olemme pystyneet vastaamaan haasteisiin nopeasti ja olemmekin saaneet todella paljon kiitosta hyvästä palvelusta, asioihin tarttumisesta ja siitä, että pyrimme aidosti ratkaisemaan asiakkaidemme ongelmia ja kehittämään järjestelmää nimenomaan heidän tarpeidensa perusteella.

Jatkuva kehitys on osa WiseNetworkin dna:ta! Työkalut tulevat kehittymään harppauksin vielä tämänkin kauden aikana ja kehitystä jatkamme luonnollisesti taas koko tulevan talvikauden. Ensi kaudella työkalut ovat todella timanttisessa kunnossa. WiseGolfin, WiseGymin, WiseEventin ja WisePlatformin kehitys ei pääty koskaan, mutta ne ovat joka päivä valmiina käyttöönne.

Mika Nieminen WiseGolf-tiimeineen tekee joka päivä hartiavoimin töitä sekä WiseGolf-kenttien että koko Suomen golfalan toiminnan kehittämiseksi alan parhaita työkaluja hyödyntäen.

Nyt kun kausi on saatu teidän päässä liikkeelle, käymme mielellämme keskusteluja kanssanne koskien ensi kautta.

Nöyrästi palveluksessanne,

Joni Meskanen
Liiketoimintajohtaja / CBO
+358 50 538 9512

CRM-järjestelmä

Kokonaisuuden kapellimestarina toimii WiseCRM, joka sisältää kontaktien, aktiviteettien, roolien ja tagien hallinnan. Kontakteja ovat yritykset ja yhteisöt sekä henkilöt. Yrityksistä voidaan luoda konserneja ja henkilöitä voittaan liittää eri yhteisöihin. CRM jakaa kontakteja järjestelmän kaikkien eri osa-alueiden käyttöön ja kerää kaikki tapahtumat kontaktikohtaiseen historiaan. Aktiviteetteihin ja järjestelmän tapahtumiin kytketään tagejä, joiden avulla CRM automatisoi myyntiä ja markkinointia.

​​​​​​​Tärkeintä CRM:ssä on asiakaskannan kehittäminen. Aktiviteetit (sopimukset, tilaukset, ajanvaraukset, kassaostot, osallistumiset, jne.) kasvattavat asiakaskantaa- ja tietoa päivä päivältä ja vuosi vuodelta kattavammaksi markkinoinnin ja myynnin tehostamisen avuksi.

Monipuoliset ja helppokäyttöiset markkinoinnin työkalut

WiseCMS on kokonaisuuteen suunniteltu julkaisujärjestelmä. Helppokäyttöisellä julkaisujärjestelmällä pidät yllä kotisivuja ja luot uutiskirjeitä. Sisällöt jaetaan uutiskirjeinä WiseMail työkalulla. Postistuslistat muodostuvat ja päivittyvät automatisoinnin avulla eri ryhmille kuten seniorit, ladyt, juniorit, vieraspelaajat, jne. - viestintä on tehokasta ja tarpeeseen vastaavaa.

​​​​​​​WiseSurvey-tiedonkeruutyökalulla toteutat mm. lomakkeita, kyselyjä ja kilpailuja. Standardien mukaisia kotisivujen mainospaikkoja pidät yllä mainonnan hallinnalla ja infotv-sisältöä WiseInfoTV-ominaisuudella.

Yhdessä toimivilla myynnin työkaluilla löydät yrityksellesi uuden vaihteen

WisePlatformin myynnin työkalut, mm. tarjous-tilaus-sopimus, ajanvaraus, kassa ja verkkokauppa toimivat kaikki samasta tuotehallinnasta. Tuotteet tiliöidään tuotehallinnassa automatisoidulle matkalle kohti kirjanpitoa. Työkalut on suunniteltu toimimaan yhdessä esim. seuraavasti:

  1. Tarjotaan uutiskirjeellä seuravan vuoden pelioikeuksia.
  2. Luodaan pelioikeuksista tuotteet verkkokauppaan, jossa pelioikeudet voi maksaa erilaisilla maksuehdoilla (mm. liikuntarahat).
  3. Pelaaja valitsee omansa, maksaa halutun ”käsirahan”/koko pelioikeuden
  4. Järjestelmä generoi sopimushallintaan sopimuksen, joka automatisoi laskutuksen ja data menee täysin automaattisesti kirjanpitoon.
  5. Myös kassa voi olla prosessissa mukana, jos asiakas haluaa maksaa laskujaan kassaan vaikkapa liikuntarahoilla. Ja taas data siirtyy kirjanpitoon täysin automattisesti.

Markkinoiden automatisoiduimmat taloushallinnon työkalut valmistavat kirjanpitoaineistoa joka hetki

Taloushallinnon manuaaliset työt ovat mielestämme turhia ja tähtäämme koko ajan korkeampaan automatisaation tasoon. Jo nyt kaikkien myynnin työkalujen osalta kirjanpitoaineisto muodostuu automaattisesti, myös myynti-, osto-, ja palkkalaskujen osalta. Ostolaskuille asetetaan tavarantoimittajan asetuksiin oston tarkastaja ja hyväksyjä sekä oletustiliöinti (tiliöinnissä voidaan myös hyödyntää algoritmia tunnistamaan tiliöinnin edellisestä saman toimittajan laskusta. Palkkojen osalta työntekijälle tehdään palkkasopimus, joka muodostaa määriteltynä päivänä luonnospalkan, johon jälkeen kirjataan muuttuvat tiedot, kuten tuntimäärät, ylityöt ja matkakorvaukset. Osto- ja palkkalaskut lähetään suojattua pankin maksukanavaa pitkin maksuun. Data siirtyy jälleen automaattisesti kirjanpitoon. Pankki lähettää järjestelmään sovituin väliajoin digitaalisen tiliotteen ja suoritustiedot, joiden perusteella järjestelmä ylläpitää myynti- ja ostoreskontraa.

Taloushallinnon työkalujen kehitys ei sekään ole hidastumaan päin, vaan tuomme joka kuukausi lisää taloushallintotyötä helpottavia toimintoja ja kehitysmuutoksia.