Dashboard-näkymät tuovat datan kaikkien ulottuville

Järjestelmään rakennettavat dashboardit eli etusivunäkymät antavat yhdellä vilkaisulla kattavan määrän tietoa oleellisista asioista selkeiden raporttien muodossa.

Alla muutama esimerkki "etusivunäkymien" sisältämästä datasta, minkä WiseGolf-järjestelmä asiakkailleen tarjoaa. Esitetyt näkymät ovat luonnoksia ja niiden lopullinen esitysmuoto saattaa poiketa hieman alla nähtävästä. Pelaamiseen, osakkeisiin, pelioikeuksiin sekä jäsenyyksiin liittyvän datan lisäksi järjestelmän hallintapuolelta löytyy myös markkinoinnin, myynnin ja taloushallinnon dataa.


Pelaamisen raportit

Luonnos pelaamisen raporttien etusivunäkymästä.


Kierrosmäärät

 • Alasvetovalikosta voi tarkastella kaikkien kenttien kierrosmääriä yhteensä tai kenttäkohtaisesti eri kenttien kierrosmääriä.
 • Prosenttilukema ilmoittaa kierrosmäärien nousun / laskun verrattuna edellisen kauden vastaavaan ajankohtaan.

  Pelatut kierrokset pelioikeuksittain

  • Alasvetovalikosta voi tarkastella pelattujen kierrosten pelioikeuksia kaikkien kenttien osalta yhteensä tai kenttäkohtaisesti.

  Greenfee-tuotot

  • Prosenttilukema ilmoittaa tuottojen nousun / laskun tyypeittäin verrattuna edellisen kauden vastaavaan ajankohtaan.

  Varaukset

  • Alasvetovalikosta voi tarkastella kaikkien kenttien varausmääriä yhteensä tai kenttäkohtaisesti eri kenttien kierrosmääriä.
  • Varaukset on jaoteltu nettivarauksiin / muihin varauksiin sekä omiin / vieraspelaajiin.

  Top 20 varaukset

  • Alasvetovalikosta voi tarkastella listaa koko kentän top 20 varaajista. Varaajista voidaan hajea omat / vieraa / vieras seurat.

  Osakkeet, pelioikeudet, jäsenyydet

  Luonnos osakkeiden, pelioikeuksien ja jäsenyyksien etusivunäkymästä.


  Pelioikeustyyppien myynti

  • Pelioikeuksien myynnit näkee jaoteltuna tyypeittäin sekä kappale- että euromäärän mukaan.
  • Prosenttilukema ilmoittaa myynnin euromääräisen nousun / laskun tyypeittäin verrattuna edellisen kauden vastaavaan ajankohtaan.  Jäsenyydet

  • Jäsenyydet taulukosta näkyy jäsenten kokonaismäärä, vuoden aikan tulleet uudet jäsenet sekä vuoden aikana poistetut jäsenet.